akibrokštas

akìbrokštas sm. (1), akýbrokštas (1) Kltn; M.Valanč nemalonumas, gėda, akikaistas; pabarimas, priekaištas: Didelį jis manei akýbrokštą padarė, t. y. gėdą J. Sueiti su juo neturiu jokio akìbrokšto (man ne gėda) Tr. Gavo akìbrokštą Kp.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • akibrokštas — aki̇̀brokštas dkt. Poli̇̀tikai pàteikė aki̇̀brokštą mèdikams …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Dubingiai massacre — Lithuanian civilians killed by the Armia Krajowa on 23 June 1944 in the Molėtai district.[1] The Dubingiai massacre was the mass murder of between 20 and 27 Lithuanian civilians in the town of Dubingiai (Dubinki) on 23 June 1944, by …   Wikipedia

  • akibruokšmis — akìbruokšmis sm. (1) žr. akibrokštas: Čia jam didelis akìbruokšmis Krtn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • akibrūkšta — akìbrūkšta sf. (1) Š žr. akibrokštas: Gavo gerą akibrūkštą M …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • akikaistas — akìkaistas sm. (1) akių kaitinimas, gėda, akibrokštas: Akìkaisto turėjau paskui už tokį raštą Š …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • akybrakštas — (1) Tv sm. (1), žr. akibrokštas: Tiktai akybrakštą gavo Skp. Nelįsk, kur nereik – gausi akybrakštą Slm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • akybrikštas — sm. (1) Kp žr. akibrokštas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • akybrokšmas — sm. (1), akìbrokšmas (1) Š žr. akibrokštas: Toks Petro pasielgimas nemažas akybrokšmas visai giminei Brs. Akybrokšmą turėjau Žr. Gavau akybrokšmą (mane sugėdino) Skd. Nekišk nosės kur nepritinka, kad nepasidirbtum sau akybrokšmą Tl. Išbarau, ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • akybrokšmė — sf. (1) žr. akibrokštas: Ir kokią tu man padarei akybrokšmę, negaliu žmonėms pasirodyti KlvrŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • akybruokštas — sm. (1) Tl žr. akibrokštas: Padarė akybruokštą Als …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.